- et fort i Københavns Landbefæstning

 

 

Ammunitionsmagasiner

Ammunitionsrummene er placeret midt i fortet. Det er der, hvor laget af sten og beton er tykkest.

Datidens ammunition var ret sårbar, og den krævede ganske bestemte opbevaringsforhold, køligt og med en vis luftfugtighed.

Pansertårnet
Det gråt skraverede område

Her var fortets hovedbevæbning anbragt. Det var et 15 cm to-kanonstårn leveret af Grusonwerk, Magdeburg-Buckau i Tyskland. Tårnet er et drejetårn, bestående af forpanser, kuppel og tårnbygning med en samlet vægt på 200.000 kg. I tårnet var der to stk. 15 cm lange jernkanoner model 1887 fra firmaet "Finspong" i Sverige.
Forpansret er af hårdstøbt støbejern, med en vægt på 100.000 kg. Kuplen er sammensat af 3 plader smedejern og hviler på 18 svære ruller på tårnbygningens rullebane. Den har en diameter på 6 m og en vægt på 47.000 kg.

I tårnets underrum er anbragt en delekreds til sideretningen med 628 inddelinger.

 

Skytsetagen

På skytsetagen findes i hver sin ende forsvindingstårnene til 75 mm kanoner, i midten tårnene til to 15 cm korte stålkanoner i panserlavet og i mellem tårnene de huller, hvor observationstårnene oprindeligt sad.
Observationstårnene blev erstattet af ventilationstårne, da fortet blev brugt til ammunitionsmagasin.

Midt på skytsetagen findes mindepladen. Bag mindepladen - som også kaldes for Fortets dåbsattest - var det originale grundstensdokument anbragt. Teksten på pladen er:


Af Kjærlighed til Konge og Fædreland
rejste offerberedte danske Mænd og Kvinder
ved frivillige Gaver dette Fort
i Aarene 1886 - 1891
i Kong Christian den Niendes Regjeringstid
------
Efterkommere ville værge det!

 

 

Vestre poterne Østre poterne

 

Fra strubekasernen , d.v.s. sige kasernen i fortets underetage går to poterner gennem bygningen. De munder ud lige ud for fodfolkkasernens to døre.
Herved sikredes en beskyttet forbindelse mellem fortets forskellige afdelinger, så artilleristerne kun skulle krydse graven til fodfolkskasernen fra poternernes udgang, når de skulle betjene kaponiereskytset.

I hver af poternerne var anbragt en 10-løbet mitrailleuse, system Gatling, i forsvindingstårn.