- et fort i Københavns Landbefæstning

Fortets hovedindgang

Oprindelig var denne indgang den eneste adgang til fortet. Den var forsynet med to gitterporte.

Ved siden af hovedindgangen ligger fortets vagtsstue.

Hovedindgangen kunne bestryges fra strubekaponieren.

Nord for hovedindgangen ligger den ene halvdelen af retiraderne. Den anden halvdel ligger ved fodfolkskasernens østre indgang.

Over indgangen til fortet sidder et skjold med følgende tekst:


Danske Mænd og Kvinder
Reiste dette Fort
i Aarene 1886-1891
Ved frivillig Selvbeskatning
til
Fædrelandets Forsvar

 

Artillerikasernen m/officersmessen

Ved indgangen til artillerikasernen kan man stadig se den originale panserport og stormgitteret.
I det østligste rum ligger fortets officersmesse.

I Artillerikasernen var de soldater, som skulle bemande fortets kanoner indkvarteret.

 

Artillerikasernen

 

I Artillerikasernens vestre del var underofficersmessen placeret.

Den dagligs vask for soldaterne på fortet fandt sted i rummet bag strubekaponieren.

Over artillerikasernen var anbragt to forsvindingstårne med en 53mm hurtigskydende stålkanon.

 

Strubekaponieren

I strubekaponieren var der anbragt en 47mm L/42 hurtigskydende stålkanon m.1887. Kanonen kunne beskyde graven og fortets hovedindgang.
Den svære kaliber i gravflankeringen skulle forhindre en fjende i at opbygge barrikader i graven, hvis det var lykkedes ham at komme ned i graven.

Bag strubekaponieren er opgangen til panserkuplen med fortets hovedbevæbning.